Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KANUN UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

HAKKINDA GENEL AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Çalışkan Su Arıtma Sistemleri olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, ürün ve hizmet tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışanlarımızın yakınlarının, çalışan adaylarımızın, ziyaretçilerimizin, stajyerlerimizin, bayilerimizin yetkili ve çalışanlarının, hissedarlarımızın ve diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerine önem veriyoruz. Veri Sorumlusu olarak uhdemizde bulunan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun belirttiği sınırlar dâhilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işliyoruz.

İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz

Aşağıda belirtilen türlerdeki kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz Çalışkan Su Arıtma Sistemleri tarafından işlenmektedir.

Kişisel Veriler

Kimlik: Ad-Soyad, kimlik numarası, anne baba adı, ilk soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, medeni durum, nüfus cüzdanında, ehliyette ve pasaportta yer alan diğer kimlik bilgileri, vergi kimlik numarası, SGK sicil numarası, imza vb. kimlik bilgileri.

İletişim: Ev ve cep telefon numarası, ev ve işyeri adresi, yurt dışı ikamet adresi, e-posta adresi, faks numarası.

Lokasyon: Konum ve güzergah bilgileri, konaklama ve ulaşım bilgileri.

Özlük: Özgeçmiş bilgileri, askerlik bilgileri, disiplin ve performans bilgileri, izin bilgileri, yönetici değerlendirmeleri, staj bilgileri, sosyal güvenlik bilgileri, tespit tutanakları, bordroda yer alan bilgiler, asgari geçim indirimi bilgileri, iş kazası ve meslek hastalığı bilgileri, iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla takip edilen bilgiler vb. özlük bilgileri.

Hukuki İşlem: Şirketimize açılan ya da Şirketimizin açmış olduğu dava dosyalarında yer alan ve adli makamlar ile yapılan yazışmalarda yer alan kişisel hukuki bilgiler, icra dosyalarında yer alan kişisel hukuki bilgiler, imza sirkülerleri, vekaletnamelerde yer alan kişisel hukuki bilgiler.

Müşteri İşlem ve Pazarlama: Fatura bilgileri, çek ve senet bilgileri, cari hesap işlem bilgileri, sipariş bilgileri, alışveriş geçmişi bilgileri, çerez kayıtları, üyelik bilgileri, müşteri yorumları, talep ve şikayet bilgileri vb. müşteri işlem bilgileri.

Fiziksel Mekan Güvenliği: İç ve dış mekan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen veriler ile fiziksel mekan güvenliği kapsamında ziyaretçilerden edinilen bilgiler.

İşlem Güvenliği: Erişim logları, kullanıcı adı ile şifre ve parola bilgileri, kurumsal e-posta bilgileri, internet sitesi üyelik kullanıcı adı ve parola bilgileri, üyelik ve bayilik paneli giriş, çıkış ve işlem bilgileri, internet protokol adresleri (IP), internet sitesi trafik bilgileri.

Risk Yönetimi: Ticari risklerin yönetilebilmesi amacıyla edinilen kişisel risk verileri.